IntraRäddningstjänst

 

IntraRäddningstjänst är ett digitalt verktyg som hjälper till att samordna och kommunicera med din organisation och att få en överblick över att nödvändiga utbildningar och tester är genomförda.

IntraRäddningstjänst hjälper till att sprida kunskap, nyheter och aktiviteter, såväl inom den egna organisationen som till andra räddningstjänster om så önskas.

IntraRäddningstjänst är mobilanpassad och fungerar lika bra på en mobil eller läsplatta som på en dator. Oavsett geografisk plats, så kan alla med internetuppkoppling komma åt IntraRäddningstjänst. Det innebär att det är ett ypperligt sätt att nå personal som du kanske inte själv har möjlighet att träffa samlat.

Du som chef får genom olika rapporter hjälp att kunna säkerställa vilken kompetens och fysisk status din organisation har, på person- och befattningsnivå.

Nyheter i Intraräddningstjänst

 

Gör allt detta med IntraRäddningstjänst

Sprid aktuella nyheter och aktiviteter

Varje medarbetare får tillgång till en personlig portal, där nyheter och kalenderposter dyker upp i ett Facebook-liknande flöde, som styrs av er organisations administratör. Här kan varje person läsa aktuella dokument, ta del av kallelser till möten och arbets-EKG, göra diplomeringar och andra kunskapsprov.

På den personliga portalen ser varje medarbetare hur mycket teoretiska respektive praktiska delar de är godkända på – det blir deras personliga CV. 

Kommunicera

Nyheter och kallelser till möten eller tester kan skickas ut till station, titel, förmåga, grupp eller namn.

Via sms och/eller mail kan de man önskar bjudas in till utbildningar och tester, även andra räddningstjänster som ni valt att samarbeta med.

Dela och sprid dokument

Genom den gemensamma dokumentytan finns möjlighet att sprida viktiga dokument till din egen personal.

Det finns möjlighet att dela dokument och utbildningar mellan kommuner, för att dra nytta av arbete som kollegor i en annan kommun redan har material för.

Skapa och sprid utbildningar

Bygg egna kunskapsprov; diplomeringar, kring olika ämnen eller olika lokala förutsättningar för att testa kunskapen inom specifika områden. 

Ni kan välja att dela utbildningar ni gjort med andra räddningstjänster, likväl som att ta del av andras utbildningar. 

Rapportera

Du kan få rapporter på exempelvis resultat på kunskapsprov, delaktighet i aktiviteter och tester, förmågor per station eller annat som det finns behov av.

Rapporterna blir ett ypperligt sätt att både visa på statusen i organisationen för olika intressenter, samt att hålla koll på att alla medarbetares kompetensnivå ligger där de ska. Alla medarbetares godkända utbildningar finns därmed dokumenterade.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse så återkommer vi med mer information om IntraRäddningstjänst. Observera att intresseanmälan är helt förutsättningslös.

Kontakt ang. IntraRäddningstjänst