Vilka ämnen ingår?

Frågorna i webbutbildning Diplomerad Företagslots berör ämnesområden som är vanliga i ett företags kontakt med kommunen, såsom bygglov och miljö men även service och företagande.

Webbutbildning Diplomerad Företagslots består av en diplomering med 100 frågor inom nio olika ämnesområden. Den som gör webbutbildningen blir Diplomerad Företagslots när alla områden är godkända. Detta kräver normalt att webbutbildningen görs om ett antal gånger med självstudier däremellan. Den som gör webbutbildningen utbildas på så sätt på vägen mot en godkänd diplomering.

De områden som ingår i diplomeringen är:

  • Alkohol
  • Bygglov
  • Finansiering
  • Företagande
  • Lokaler och mark
  • Miljö och hälsa
  • Styrning
  • Säkerhet
  • Upphandling

 

Resultat och mätbarhet

Webbutbildning Diplomerad Företagslots ger möjlighet för varje enskild medarbetare att själv undersöka sin kunskap kring företagande, myndighetsutövning och övergripande lagstiftning, i kombination med god service.

Webbutbildning Diplomerad Företagslots kan ses som en lärprocess där medarbetaren direkt får feedback på ej godkända områden i diplomeringen. Efter genomförd diplomering visas en översikt där det med röd eller grön färg åskådliggörs vilka områden som inte är godkända. För att få godkänt, det vill säga "grönt" på ett område krävs att minst hälften av frågorna inom området är rätt besvarade. De områden som deltagaren har mindre än hälften rätt svar på visas med röd färg, och är de områden som kommer att återkomma i nästa omgång för varje deltagare.

Efter genomförd diplomering finns statistik tillgänglig både på individ- och organisationsnivå. 

 

.