Om diplomeringen

Ett företagsärende kan beröra många olika ämnen likväl som avdelningar hos kommunen och lokala, regionala och nationella organisationer. Detta innebär en mängd olika frågor att lotsa företagaren genom för de medarbetare som möter företag i sitt arbete. Webbutbildning Diplomerad Företagslots utvecklar medarbetarnas kunskap inom dessa områden. Dessutom skapar den en anledning att diskutera frågor och lärande över förvaltningsgränserna.


Exempel på hur en fråga kan se ut. Klicka för större bild.

Webbutbildning Diplomerad Företagslots består av en diplomering med 100 frågor inom nio olika ämnesområden. Den som gör webbutbildningen blir Diplomerad Företagslots när alla områden är godkända. Detta kräver normalt att webbutbildningen görs om ett antal gånger med självstudier däremellan. Den som gör webbutbildningen utbildas på så sätt på vägen mot en godkänd diplomering. 

Frågorna berör områden som är vanliga i ett företags kontakt med kommunen, såsom bygglov, livsmedel, miljö men även service och företagande. Er kommun kan själv välja om ni vill använda webbutbildningen individuellt eller i grupp; som ett kompetensutvecklingsverktyg eller som ett "test" för att mäta medarbetarnas kompetens inför exempelvis utvecklingssamtal.

Webbutbildningen kan med fördel kombineras med Sveriges Kommuner och Landstings utbildning ”Förenkla Helt Enkelt” samt med undersökningen ”Insikt”. Läs mer om webbutbildningen under menyn "Innehåll" och "Instruktioner".

Kvalitetssäkring

Frågorna som ingår i diplomeringen är utvecklade ur en kommuns egna ärendeprocesser och är vanliga frågor inom respektive ämnesområde. En certifierad kvalitetsrevisor har kvalitetssäkrat utbildningen. Sveriges Kommuner och Landsting har granskat grunden i frågebatteriet.

Om oss

Lotsutbildning levererar webbutbildning med tillhörande metodik för att din organisation ska få trygga, kompetenta medarbetare och nöjda kunder. Vår metodik och standard ger er kommun trygghet och stärkt konkurrenskraft i ert näringslivsarbete.

 

Beställ demo

Beställ gärna en kostnadsfri demo av webbutbildning Diplomerad Företagslots.

 

För vem? 

Webbutbildning Diplomerad Företagslots vänder sig till såväl medarbetare som politiker inom till exempel plan, bygg, miljö, kundtjänst, näringsliv, kultur och teknisk service.