Lotsportalen

 

Varje medarbetare får tillgång till en personlig Lotsportal. Här kan var och en se sina resultat av teoretiska diplomeringar och vilka övningar och utbildningar som klarats av; meriter. Er administratör kan även använda portalen till att kalla till utbildningar, workshops och annat - ett enkelt sätt att hålla koll på vad som är genomfört i gruppen. Det finns även möjlighet att lägga ut filer och dokument som ni anser det viktigt att era lotsar tar del av. 

I LOTS-portalen kan varje medarbetare samla sitt eget LOTS-CV.