Hur fungerar det?

Webbutbildning Diplomerad Företagslots görs så många gånger som det krävs för varje enskild medarbetare att klara diplomeringen. Nedan följer instruktioner om hur det konkret fungerar, samt om kommunadministratörens roll och om hur kommunens egna frågorna kan hanteras. Mer om hur er kommun kan arbeta finns att läsa i den manual som följer med webbutbildningen. 

Så här fungerar det

Webbutbildning Diplomerad Företagslots består av en diplomering med 100 kunskaps- och sökfrågor inom nio olika ämnesområden. Deltagaren har 80 minuter på sig att göra detta. Den som gör webbutbildningen blir Diplomerad Företagslots när alla områden är godkända. Detta kräver normalt att webbutbildningen görs om ett antal gånger med självstudier däremellan. Den som gör webbutbildningen utbildas på så sätt på vägen mot en godkänd diplomering.

Kunskapsfrågorna ska besvaras enbart med hjälp av egen kunskap. Internet får användas som sökhjälp vid sökfrågorna. Alla frågor har två eller flera svarsalternativ. Deltagaren kan välja att kryssa i ett eller flera alternativ som sitt svar.

I högerkolumnen kan deltagaren se hur långt han eller hon kommit samt vilket ämnesområde som för ögonblicket pågår.

Dessutom finns möjlighet för varje kommun att lägga till upp till 25 egna frågor. Dessa tidssätter ni själva. Dessa frågor ligger helt utanför den ordinarie diplomeringen och görs individuellt av varje kommun.

 

Kommunens egna frågor 

Avsikten med en del där varje kommun kan lägga till egna frågor är att ge möjligheten till lokal och regional kunskap, eller kanske saker er kommun vill att medarbetarna ska känna till om den egna organisationen.  Frågorna kan handla om lokal företagsstruktur, regionala finansieringsformer eller specifika styrdokument i er kommun - det bestämmer ni själva.

 

Kommunadministratören

För att kunna genomföra Webbutbildning Diplomerad Företagslots behver varje kommun utse en kommunadministratör. Kommunadministratören väljer vilka som ska delta i just er kommun samt kan själv lägga in de kommunspecifika frågorna. Statistiksammanställning på individ- och organisationsnivå finns tillgänglig för kommunadministratören. Er kommunadministratör finns lämpligen centralt placerad i organisationen, och får tillgång till mer information genom att logga in via fliken längst upp till höger på vår hemsida.