Hantering av diplomering

Varje år förnyas diplomeringen med nya och ändrade frågor. De diplomeringar kommunen har köpt in visas i administrationsverktyget och det är även här man lägger till kommunens egna frågor. Hanteringen av kommunens egna frågor är väldigt enkel och pedagogisk. Kommunen kan lägga till, redigera och ta bort egna frågor, samt lägga till svarsalternativ. Frågorna och svarsalternativen kan sorteras för att skapa ett bra flöde.

Provöversikt

Skapa ny fråga