Användarhantering

Vårt administrationsverktyg ger dig en överskådlig vy över de personer som deltar i diplomeringen. På ett enkelt sätt lägger man till, redigerar och bjuder in personer. Man kan gå in på personnivå och se hur personen har besvarat diplomeringen samt även se hur lång tid personen tog på sig att svara på varje fråga. Du kan även se diplomeringen i sin helhet.

Deltagaröversikt

Personvy