Diplomerad företagslots

Genom att låta era medarbetare utbilda sig till Diplomerade Företagslotsar, kan er kommun bli Diplomerad Företagslotskommun.  Vår metodik och standard ger er kommun trygghet och stärkt konkurrenskraft i ert näringslivsarbete.

Vad krävs för att bli Diplomerad Företagslots?

Webbutbildning Diplomerad Företagslots består av en diplomering med 100 frågor inom nio olika ämnesområden. Den som gör webbutbildningen blir Diplomerad Företagslots när alla områden är godkända. Detta kräver normalt att webbutbildningen görs om ett antal gånger med självstudier däremellan.

För att få kalla sig Diplomerad Företagslots, krävs godkänt på de nio ämnesområden som ingår i diplomeringen. Deltagarna får göra hur många försök de vill. Detta är en del av inlärningsprocessen. Er kommunadministratör har möjlighet att skriva ut personliga diplom till de medarbetare som klarat diplomeringen.

För medarbetaren innebär webbutbildning Diplomerad Företagslots en helhetssyn om vad kommunen arbetar med, arbetet blir roligare och samarbetet med kollegor på andra avdelningar ökar. Kunskap om andra områden än det egna arbetsområdet breddas.

 

Vad krävs för att bli Diplomerad Företagslotskommun?

För att bli Diplomerad Företagslotskommun krävs att ett minsta antal medarbetare har klarat webbutbildning Diplomerad Företagslots. 

Hur många Diplomerade Företagslotsar som krävs beräknas i relation till kommunens befolkning.

  • Om kommunen har mindre än 10 000 invånare krävs minst 6 personer som är Diplomerade Företagslotsar.

  • Om kommunen har mellan 10-50 000 invånare krävs minst 10 personer som är Diplomerade Företagslotsar.

  • Om kommunen har mer än 50 000 invånare krävs minst 15 Diplomerade Företagslotsar.

Nivåerna är lägsta-nivåer och givetvis kan kommunen låta så många lotsar som önskas diplomera sig.

Er kommun får som Diplomerad Företagslotskommun ett speciellt diplom från oss på Lotsutbildning AB.

Webbutbildning Diplomerad Företagslots är ett sätt för er organisationen att visa att man arbetar med kvalitet gentemot det lokala näringslivet. För organisationen innebär detta även en möjlighet att kartlägga kompetensbehov, och att mäta dessa på individ- och organisationsnivå. Kommunen kan på sikt bli attraktivare som arbetsgivare eftersom högre kompetenskrav och ökat samarbete mellan avdelningar skapar attraktivare tjänster.