Våra tjänster

I dagsläget erbjuder vi två olika diplomeringar som riktar sig till kommunala företagslotsar och räddningstjänster.

Detta innebär en webbutbildning som innehåller ett frågebatteri samt en metodik för att samordna teori och praktik. Syftet är att få en kvalitetssäkrad och samordnad organisation. Detta resulterar i trygga medarbetare och nöjda kunder.

Lotsutbildning levererar webbutbildning med tillhörande metodik för att din organisation ska få trygga, kompetenta medarbetare och nöjda kunder.