Så här började det

I Hultsfreds kommun är näringslivsarbetet viktigt för att värna om varje befintligt och nytt företag. För att underlätta för företagen finns 23 företagslotsar på olika förvaltningar, som utbildas såväl teoretiskt som praktiskt. Såväl miljöinspektören, receptionisten som stadsarkitekten är företagslotsar.

År 2005 fick kommunchefen i Hultsfreds kommun en idé om hur man skulle arbeta för att kvalitetssäkra den service- och kompetensnivå som företag ska kunna förvänta sig av kommunen. År 2010 tog idén fart genom ett projekt med Tillväxtverket. Detta utvecklades till ett standardiseringsarbete tillsammans med SIS Swedish Standards Institute, samt en webbutbildning för tjänstemännen. Under 2011 deltog Regionförbundet i Kalmar län i utvecklingen, och ett samarbete inleddes med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Många dörrar in

Arbetet startade med det kommunen faktiskt kan påverka – kompetens, bemötande och attityder i den egna organisationen. Med människorna som faktiskt möter företagen i sin vardag.

Hultsfreds kommun har idag 21 företagslotsar – miljöinspektörer, receptionister, stadsarkitekten med flera. De samarbetar för att ge enhetlig och professionell service till företagen, oavsett genom vilken ”dörr” företaget kommer in. Företagslotsarna som finns på olika avdelningar är alla del av funktionen företagslots. De är alla specialister på sina områden, men förväntas ha en bred kunskapsbas kring de ämnen som företagsärenden kan handla om.

 

Företagslots en förankrad metod

I Hultsfreds kommuns politiskt antagna Tillväxt- och näringslivsprogram, som tas fram av näringslivet, politiker, allmänhet och tjänstemän, finns arbetet med företagslots med som ett prioriterat mål för de närmsta fyra åren.

"LOTS-året" består av såväl webbutbildning som praktiska element som företagsbesök , deltagande på kommunfullmäktige och praktik på andra förvaltningar. Bygglovshandläggaren har gjort praktik i receptionen och näringslivsstrategen har praktiserat på miljökontoret.  De har lärt sig mer om vad kollegorna i företagslots-gruppen arbetar med, och fått en bredare helhetssyn. 

 

 

Hultsfred är en småländsk kommun med ungefär 1800 företag.

I kommunen finns ett Tillväxt- och näringslivsråd bestående av cirka 25 lokala företag. Rådet är remissinstans till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Idén till webbutbildningen föddes i Hultsfreds kommun. Hultsfreds kommun har valt att överlåta utvecklingen av webbutbildningen  till Lotsutbildning AB.

Hultsfreds kommun