Låt företagen välja dörr

Kommuners service till företag kan se ut på många olika sätt. En lyckad kontakt med företagen handlar om professionell service i kombination med hög rättssäkerhet, och om en samordnad organisation där företagen själva kan välja dörr in. Om mötet mellan människor. Nedan beskriver vi de fyra hörnstenarna i vårt tankesätt. 

 

Hög rättssäkerhet detsamma som god service

Hög rättssäkerhet levererad på ett professionellt och informativt sätt är den bästa service en kommun kan ge. En företagare ska  kunna få ett avslag på en ansökan med ändå lämna kommunen nöjd, eftersom han eller hon blivit så bra bemött. Kanske har han eller hon även fått ett förslag på en alternativ lösning. En hög rättssäkerhet är en självklarhet - likväl som ett professionellt bemötande.

Företagslots som organisationskultur 

Företagslots som organisationskultur innebär att företagaren ska bli så professionellt och positivt bemött att han eller hon lämnar kommunen nöjd trots att han eller hon kanske fått avslag på sin ansökan. "Detta är inte mitt bord" existerar inte - här har medarbetarna kul på sitt arbete vilket sprider en positiv och serviceinriktad organisationskultur. Denna anda ska genomsyra alla kommunens förvaltningar. Att på ett informativt och serviceinriktat sätt leverera hög rättssäkerhet är ingen motsättning - snarare tvärtom.

Företagslots som funktion

Ett företagsärende berör ofta fler än en avdelning eller förvaltning, vilket kräver ett samordnat arbetssätt över avdelningsgränserna. Företagaren möter organsiationen "kommunen" oavsett vilken dörr han eller hon går in eller ut, och oavsett om han eller hon möter en tjänsteman eller politiker - och förväntar sig en enad och professionell organisation. Detta innebär att företagslotsar finns på många avdelningar och att de olika förvaltningarna som involveras i ett företagsärende samverkar som funktion. Vilken avdelning den enskilde medarbetaren tillhör eller vilken titel man har blir ointressant.  

Företagslots som person

De individuella företagslotsarna på olika avdelningar behöver en bred grundkunskap om allt som ett företagsärende kan tänkas beröra, samtidigt som de är specialister på sitt eget område, till exempel bygglov eller alkohol.  Webbutbildningen är ett verktyg som kan användas för att utveckla den breda grundkunskapen hos de medarbetare som på olika sätt arbetar med företagsärenden i en kommun.