Webbutbildningen uppdaterad med lagändringar för 2016

Vi har nu uppdaterat vår webbutbildning för kommunala företagslotsar med de lagändringar som gäller från 2016. Det är viktigt att känna till vad som är aktuellt inom olika områden om man arbetar som företagslots.

Läs mer om lagändringarna på https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20152016/