Webbutbildning Diplomerad företagslots skapade intresse i Maastricht

Webbutbildning Diplomerad företagslots och Hultsfreds kommuns modell för företagslots presenterades i slutet av november på en konferens om förändring i offentlig sektor på EIPA, European Institute of Public Administration, i Maastricht. EIPA är EU:s center för utbildning och utveckling. Deltagarna var från olika länder och många från EU-kommissionen. Enligt EIPA är Hultsfreds sätt att arbeta med företagslots, samt den svenska standard som det lett till, ett gott exempel som borde kunna användas vid förändringsarbete i offentlig sektor för att öka servicen till företag och invånare.

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar