Vi reder ut begreppen kring företagslotsning

Standardisering, certifiering, "Förenkla helt enkelt", diplomerad webbutbildning - det är många olika begrepp att hålla koll på.

Här kommer en kort lista på vem som gör vad:

Standardisering och möjliggörande av certifiering för kommunal företagslotsning ansvarar SIS (Swedish Standards Institute) för. Den svenska standarden "Kommunal företagslotsning" (SS 884000:2013) finns klar sedan januari 2013.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arbetar med utbildningar som "Förenkla helt enkelt" och mätningar som "Insikt".

Vår diplomerade webbutbildning är ett kvalitetssäkrat (via SKL) och beprövat verktyg för att skapa trygga och säkra företagslotsar i din kommun.

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar