Vår webbutbildning ger din kommun professionella företagslotsar med helhetssyn

Vår webbutbildning är ett konkret verktyg för att utbilda dig och dina medarbetare i att få en större förståelse och helhetssyn i det dagliga arbetet med företag.

Det innebär att vi rekommenderar den till såväl myndighetsutövande personal som till receptionister och näringslivstjänstemän.

Pedagogiska webbaserade frågor ger kunskap om exempelvis bygglov, miljö och företagande. Vi hjälper er igång genom att tillsammans med er genomföra en processuppstart samt en eller flera uppföljningar.

Vill du ha mer information - klicka här

Vad kostar webbutbildningen?

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar