Nya lagändringarna efter halvårsskiftet 2013

Webbutbildningen är nu uppdaterad med de lagändringar som berör kommunala organisationer som arbetar mot företag. Innan publicering i diplomeringen kommer SKL att kvalitetsgranska frågorna.

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar