Nu har vi uppdaterat webbutbildningen för företagslotsar med lagändringar från 1 juli

Vår webbutbildning Diplomerad Företagslots är nu uppdaterad med de nya lagändringarna som gäller från den 1 juli 2016. Det innebär både några nya lagar som är bra att känna till, och förändringar i befintliga lagar. Allt är nyttig och nödvändig kunskap i ditt arbete som företagslots. Webbutbildningen är till just för att bygga bred kunskap inom många olika områden. Med hjälp av de länkar och laghänvisningar du får när du gjort varje omgång av webbutbildningen kan du regelbundet uppdatera din kunskap inom olika områden.

 

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar