Köping har flest diplomerade företagslotsar i Sverige

I slutet av maj firade Köpings kommun att man diplomerat 23 företagslotsar via webbutbildningen från oss.

– Flera kommuner genomför samma utbildning, och Köpings kommun är just nu den kommun som har flest diplomerade företagslotsar i landet, berättar Ronny Gröning, småföretagarlots på Företagsbyrån.

Läs mer Köping och deras arbete med företagslotsar här

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar