Borgholm ny kund

2014-01-22 14.43.09

Stora delar av de blivande företagslotsarna i Borgholm.

Sedan slutat av januari är Borgholms kommun i full gång med webbutbildningen Diplomerad Företagslots. Jag och Malin var på plats och körde uppstart med drygt 25 personer från olika förvaltningar.

Borgholm har redan kommit långt i sitt arbete. Bland annat möttes vi av en mycket trevlig servicedesk vid ankomst. Kändes effektivt och välkomnande direkt. Servicedesken bemannas med tjänstemän från olika avdelningar som på så vis enklare och snabbare kan hjälpa inringade och de som mailar utan att det ska bli långa väntetider. Tjänstemännen turas om och de som inte sitter i servicedesken arbetar med längre och mer komplicerade ärendet.

Nu tar man ytterligare ett stort steg för att bli “ännu mer på tå” mot näringslivet och sina medborgare genom att genomföra Diplomerad Företagslots.

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar