Region Värmland tar gemensamt grepp kring lotsande

16 kommuner i Region Värmland använder nu vår webbutbildning för företagslotsar

som stöd i sitt arbete för att hitta en gemensam grund för sitt arbete med lotsande.

Vi önskar dem lycka till med sitt arbete!

Lägg till kommentar

Lägg till en kommentar