Nu har vi uppdaterat webbutbildningen för företagslotsar med lagändringar från 1 juli

Vår webbutbildning Diplomerad Företagslots är nu uppdaterad med de nya lagändringarna som gäller från den 1 juli 2016. Det innebär både några nya lagar som är bra att känna till, och förändringar i befintliga lagar. Allt är nyttig och nödvändig kunskap i ditt arbete som företagslots. Webbutbildningen är till just för att bygga bred kunskap inom många olika områden. Med hjälp av de länkar och laghänvisningar du får när du gjort varje omgång av webbutbildningen kan du regelbundet uppdatera din kunskap inom olika områden.

 

Uppdateringar i IntraRäddningstjänst

Vi har nu uppdaterat IntraRäddningstjänst med ett flertal funktioner, för att underlätta både för dig som användare och för dig som är administratör. Några av de delar vi uppdaterat är:

- ökad möjlighet att sätta olika behörigheter

- möjlighet att kommentera nyheter

- noteringsfält på varje användare

- anhöriglista på varje användare

- möjlighet att ta fram logg på provinbjudningar

- forum där användare kan diskutera systemet och hur man kan dra nytta av det på bästa sätt 

Webbutbildningen uppdaterad med lagändringar för 2016

Vi har nu uppdaterat vår webbutbildning för kommunala företagslotsar med de lagändringar som gäller från 2016. Det är viktigt att känna till vad som är aktuellt inom olika områden om man arbetar som företagslots.

Läs mer om lagändringarna på https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/12/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-20152016/

 

Region Värmland tar gemensamt grepp kring lotsande

16 kommuner i Region Värmland använder nu vår webbutbildning för företagslotsar

som stöd i sitt arbete för att hitta en gemensam grund för sitt arbete med lotsande.

Vi önskar dem lycka till med sitt arbete!

Nu lanserar vi IntraRäddningstjänst!IntraRäddningstjänst är ett digitalt verktyg som hjälper till att kommunicera med din personal och på ett enkelt sätt samordnar deras aktiviteter, tester och utbildningar. Det ger möjlighet att skapa och sprida utbildningar och dokument, även till andra räddningstjänster om så önskas. Brandmän och annan personal kan göra webbaserade utbildningar hemma eller när det passar dem. Givetvis får du även olika rapporter på statusen i organisationen.

Kort sagt, det du behöver för att ha kontroll på din verksamhet på olika plan!

IntraRäddningstjänst fungerar lika bra på en mobil eller läsplatta som på en dator. Oavsett geografisk plats, så kan alla med internetuppkoppling komma åt IntraRäddningstjänst. Du når enkelt alla i din organisation.

Räddningstjänsterna i Hultsfred, Vimmerby, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn har varit vår referensgrupp i utvecklingsarbetet. Du hittar Intraräddningstjänst på www.intrar.se. Du kan läsa mer på /vara-tjanster/intraraddningstjanst/

Välkommen att ställa frågor till oss på support@intrar.se; eller ring 0492-77 00 80.

 

Webbutbildning Diplomerad företagslots skapade intresse i Maastricht

Webbutbildning Diplomerad företagslots och Hultsfreds kommuns modell för företagslots presenterades i slutet av november på en konferens om förändring i offentlig sektor på EIPA, European Institute of Public Administration, i Maastricht. EIPA är EU:s center för utbildning och utveckling. Deltagarna var från olika länder och många från EU-kommissionen. Enligt EIPA är Hultsfreds sätt att arbeta med företagslots, samt den svenska standard som det lett till, ett gott exempel som borde kunna användas vid förändringsarbete i offentlig sektor för att öka servicen till företag och invånare.

Borgholm ny kund

2014-01-22 14.43.09

Stora delar av de blivande företagslotsarna i Borgholm.

Sedan slutat av januari är Borgholms kommun i full gång med webbutbildningen Diplomerad Företagslots. Jag och Malin var på plats och körde uppstart med drygt 25 personer från olika förvaltningar.

Borgholm har redan kommit långt i sitt arbete. Bland annat möttes vi av en mycket trevlig servicedesk vid ankomst. Kändes effektivt och välkomnande direkt. Servicedesken bemannas med tjänstemän från olika avdelningar som på så vis enklare och snabbare kan hjälpa inringade och de som mailar utan att det ska bli långa väntetider. Tjänstemännen turas om och de som inte sitter i servicedesken arbetar med längre och mer komplicerade ärendet.

Nu tar man ytterligare ett stort steg för att bli “ännu mer på tå” mot näringslivet och sina medborgare genom att genomföra Diplomerad Företagslots.

Vi gratulerar Hultsfreds kommun till ett Best Practice Certificate i EU för sitt arbete med företagslots!

Hultsfreds kommun har fått ett Best Practice Certificate i European Public Sector Awards för sitt arbete med företagslots. Goda exempel inom offentlig verksamhet från hela Europa uppmärksammades i Maastricht, Holland.

270 ansökningar kom in, varav 32 fick ett Best Practice Certificate. Utöver Hultsfreds kommun var två till från Sverige.

Läs mer på www.epsa2013.eu

Lotsutbildningen ger resultat

Vår första kund är Hultsfreds kommun. De har nu tagit rejäla kliv i sitt Nöjd-Kund-Index (NKI). Kundnöjdheten har ökat med fyra punkter, från 64 till 68, vilket gör att man är bättre än snittkommunen i Sverige.

Vi på Lotsutbildning gratulerar till en fin förbättring och tror att vi tillsammans med engagerade och duktiga tjänstemän har ett litet finger med i spelet.

Vimmerby kommun ny kund

I veckan blev det klart att vår senaste kund som ska genomföra webbutbildningen för att bli diplomerad företagslots är Vimmerby kommun. Det är alltid extra roligt att få leverera på hemmaplan då vårt företags säte är just Vimmerby.

Vi önskar Vimmerby och deras blivande lotsar lycka till!

Läs mer om vad Vimmerby kommun själva skriver här.